Tilpasses omgivelsene

Den vakre naturen omfavner maskinene som en påminnelse om de tre grunnideene som ligger bak utformingen av Øvre Forsland: Kraftverket skal være spektakulært, tilpasses omgivelsene og samtidig formidle kraftproduksjonens historie.

Bildet viser den ene av to fjellskjæringer. All stein som er rast ut av veilinja skal ryddes opp og alle veifyllinger skal kles med jord.

De fire bruene på Øvre Forsland tilpasses terrenget så godt som overhode mulig. Bruene bygges lavt i terrenget og er laget av miljøvennlige materiell, deriblant limtre som glir
veldig fint inn i omgivelsene.