Flom

Onsdag den 11.12.13 opplevde vi en ekstremflom i Forslandsdalen. Rekordstore nedbørsmengder kombinert med snøsmelting var årsaken. Mye tyder på at størrelsen
på flommen tilsvarer ca 100 års flom (dette har vi
ikke fått bekreftet enda).