Leirå i full sving

Anlegget Leirå har vært planlagt og utformet med tanke på settefiskanlegget til Marin Harvest som ligger rett i nærheten. Både strømtilførselen og vanntilførselen til anlegget til Marin Harvest blir mer stabil.

Leirå vannkraftanlegg vil stå ferdig og være i produksjon i april 2016, og ha en produskjon på 27 GWh