Sjaktborring i gang


Vannveien til Bjørnstokk kraftverk skal gå gjennomei ei sjakt og en tunnel før vannet ledes inn til turbinen. Vi har boret et pilothull fra Bjørnstokkvatnet og ned til tunnelen. I går ble ei borekrone koblet på borstrengen og raiseboring av sjakta er startet.