Bjørnstokk Kraftverk reiser seg

Ved det som skal bli Bjørnstokk Kraftverk er innerveggene i første etasje ferdig støpt. Det neste som står for tur er de skrå ytterveggene. Allerede nå kan vi begynne å ane fasongen av det ferdige bygget.

Monterer unik lyssetting

Lysleverandør Kristian Drage fra Stokkan Lys har justert inn lysene i anlegget. De vil gå på 10 forskjellige program. I løpet av et gitt tidsrom vil lysene endre seg noe som vil gi en unik opplevelse når man besøker anlegget ved kveldstid.