Aktiv sommer på Bjørnstokk

Det jobbes for fullt med å ferdigstille Bjørnstokk kraftverk. Oppdal Naturstein leverer og monterer steinkledningen til Bjørnstokk kraftstasjon. Steinen er på forhånd hogd med vinkler som passer til de ulike helningene på veggene, men hver enkelt stein må tilpasses spesielt før den får sin egen plass i fasaden. Det er håndarbeid som tar litt tid, men som gir et veldig lekkert resultat.
Inne i anlegget har Voith jobbet med montering av turbinhus og ringledning. I traforommet er trafoen kommet på plass.