Aktiv høst

Høsten har vært aktiv i Tosbotn og det bygges på flere steder. Bjørnstokk har tatt form og skal åpnes 1. februar 2016. To av de andre anleggene vil også ferdigstilles i 2016.