Arbeidet med Bjørnstokk i gang

Arbeidet med visningsanlegget Bjørnstokk er godt i gang, både selve anlegget og inntaket.

Bjørnstokk ligger like ved riksveien. Produksjon i dette anlegget vil bli på 24,6 gwh. Anlegget vil stå ferdig og være i produksjon november 2015.