Åpningsfest

Selv om regnet pøste ned var det mange som deltok på åpningsarrangementet av Øvre Forsland kraftverk 29. august.
MAnge blide og hyggelige folk fikk tatt det vakre kraftverket i nærmere øyesyn. Ikke minst fikk de ta del i den vakre naturen opp til anlegget.

Monterer unik lyssetting

Lysleverandør Kristian Drage fra Stokkan Lys har justert inn lysene i anlegget. De vil gå på 10 forskjellige program. I løpet av et gitt tidsrom vil lysene endre seg noe som vil gi en unik opplevelse når man besøker anlegget ved kveldstid.

Framtidens arbeidstakere

Framtidens arbeidstakere, Elektrofag vg2 fra Mosjøen, besøkte det nye anlegget i Forslandsdalen, og ga gode tilbakemeldinger.
– For oss blir Helgeland Kraft attraktiv som arbeidsplass når de nye kraftverkene er moderne og miljøtilpasset, var en av tilbakemeldingene ungdommene ga.

Flom

Onsdag den 11.12.13 opplevde vi en ekstremflom i Forslandsdalen. Rekordstore nedbørsmengder kombinert med snøsmelting var årsaken. Mye tyder på at størrelsen
på flommen tilsvarer ca 100 års flom (dette har vi
ikke fått bekreftet enda).

Spesiell belysning

I Forslandsdalen er det i dag to rasteplasser som er bygd av Helgeland Kraft AS. Begge rasteplassene har trebenker og en naturskjønn utsikt. Rasteplassen ved Forslandsvatnet har også et grillsted for fri benyttelse. På kveldstid
når det mørkner tennes en noe spesiell belysning.

Tilpasses omgivelsene

Den vakre naturen omfavner maskinene som en påminnelse om de tre grunnideene som ligger bak utformingen av Øvre Forsland: Kraftverket skal være spektakulært, tilpasses omgivelsene og samtidig formidle kraftproduksjonens historie.

Bildet viser den ene av to fjellskjæringer. All stein som er rast ut av veilinja skal ryddes opp og alle veifyllinger skal kles med jord.

De fire bruene på Øvre Forsland tilpasses terrenget så godt som overhode mulig. Bruene bygges lavt i terrenget og er laget av miljøvennlige materiell, deriblant limtre som glir
veldig fint inn i omgivelsene.