Straks igangsetting av Bjørnstokk og godt driv i øvrig kraftverksbygging

Tosenprosjektet har hatt besøk teknisk direktør fra rørprodusenten Jindal i India. Rørprodusenten ville se trykkrøret de har levert i Bjørnstokk kraftverk og presenterte sitt verdensomspennende produksjonsapparat. Jindal har 75.000 ansatte og ei omsetning på svimlende 145 MRD NOK. Se blant annet intervjuet med Jindal og bli oppdatert på Tosenprosjektet nå i filmen.

Nærmer seg vannfylling

Bjørnstokk vannkraftanlegg i vinterdrakt begynner å bli klar for magasinfylling. Det er siste innspurt på damplate og lukehusbygging på Bjørnstokk dam og inntak. Mot slutten av februar skal Bjørnstokk kraftverk fylles med vann og testkjøres.

Aktiv høst

Høsten har vært aktiv i Tosbotn og det bygges på flere steder. Bjørnstokk har tatt form og skal åpnes 1. februar 2016. To av de andre anleggene vil også ferdigstilles i 2016.

Aktiv sommer på Bjørnstokk

Det jobbes for fullt med å ferdigstille Bjørnstokk kraftverk. Oppdal Naturstein leverer og monterer steinkledningen til Bjørnstokk kraftstasjon. Steinen er på forhånd hogd med vinkler som passer til de ulike helningene på veggene, men hver enkelt stein må tilpasses spesielt før den får sin egen plass i fasaden. Det er håndarbeid som tar litt tid, men som gir et veldig lekkert resultat.
Inne i anlegget har Voith jobbet med montering av turbinhus og ringledning. I traforommet er trafoen kommet på plass.

Bjørnstokk Kraftverk reiser seg

Ved det som skal bli Bjørnstokk Kraftverk er innerveggene i første etasje ferdig støpt. Det neste som står for tur er de skrå ytterveggene. Allerede nå kan vi begynne å ane fasongen av det ferdige bygget.

Sjaktborring i gang


Vannveien til Bjørnstokk kraftverk skal gå gjennomei ei sjakt og en tunnel før vannet ledes inn til turbinen. Vi har boret et pilothull fra Bjørnstokkvatnet og ned til tunnelen. I går ble ei borekrone koblet på borstrengen og raiseboring av sjakta er startet.

Leirå i full sving

Anlegget Leirå har vært planlagt og utformet med tanke på settefiskanlegget til Marin Harvest som ligger rett i nærheten. Både strømtilførselen og vanntilførselen til anlegget til Marin Harvest blir mer stabil.

Leirå vannkraftanlegg vil stå ferdig og være i produksjon i april 2016, og ha en produskjon på 27 GWh

Møtestarter Tosen

Tosbotnprosjektet vil i sum være en av de største utbygginger i Helgeland Kraft sin historie. Når det gjelder investering er det den største noen sinne. Det samme gjelder også i forhold til kompleksitet. I sum vil Tosenanleggene være av de største utbygginger av ny kraft som pågår i Norge.

Vi har laget en liten film som viser området og arbeidet som er påstartet.