Framdrift på Øvre Forsland kraftverk

Øvre Forsland kraftverk får en produksjon på cirka 33 GWh, noe som tilsvarer forbruket til cirka 1700 husstander. Ikke nok med det, anleggets spektakulære utforming har allerede fått lokal, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet – nå begynner kraftverket å ta form.