Gjennomslag for tunnel til Leirå

Vi har hatt gjennomslag i Leiråtunnelen. Den kommer fra Leiråvannet og er 2730 meter lang og har et fall ned til kraftstasjonen på 350 meter. Se film her fra gjennomslaget.