Monterer unik lyssetting

Lysleverandør Kristian Drage fra Stokkan Lys har justert inn lysene i anlegget. De vil gå på 10 forskjellige program. I løpet av et gitt tidsrom vil lysene endre seg noe som vil gi en unik opplevelse når man besøker anlegget ved kveldstid.