Om prosjektet

Trykk for større versjon

Kart over området. Trykk for større versjon

Helgeland Kraft ønsker gjennom utbygging av Øvre Forsland kraftverk å synliggjøre de merverdier som kraftproduksjonen kan gi.

Utbyggingen av Forslandsvassdraget gjennom historien viser at ved en forsvarlig utnyttelse av vannressursen, kan det legges til rette for bruk av områdene og bidra til økt folkehelse.

Tre grunnideer ligger bak utformingen av Øvre Forsland:

  • Kraftverket skal være spektakulært
  • Kraftverket skal tilpasses omgivelsene
  • Kraftverket skal formidle kraftproduksjonens historie.

Historien knyttet til dette vassdraget er unik og har klare paralleller til utviklingen av Helgeland som region. Når anlegget står ferdig i løpet av 2015 vil alle kunne vandre i et storslått landskap. Her vil de kunne se på gamle kulturminner og ingeniørkunst fra første del av 1900-tallet og frem til i dag. Øverst i vassdraget er Øvre Forsland kraftverk, et moderne kraftverk som av internasjonale medier har blitt beskrevet som paradoksalt vakkert.

Helgeland Kraft har en målsetning om at Øvre Forsland kraftverk, sammen med tilhørende anlegg, skal bli Norges vakreste vannkraftanlegg og vise kraftproduksjon på naturens premisser.

201204 Illustration OvreForsland hires

Utbyggingen av Øvre Forsland kraftverk startet våren 2013. Anleggsarbeidet pågår i to år og vil i gjennomsnitt sysselsette 20-25 personer. Øvre Forsland kraftverk er det fjerde kraftverket som etableres i vassdraget.

Kraftverket får en produksjon på 33Gwh, noe som tilsvarer forbruket til 1700 husstander.

Når anlegget står ferdig skal det være et visningsanlegg for Helgeland Kraft. Målet er å vise frem moderne og tilpasset kraftproduksjon.

For mer info ta kontakt med produksjonssjef Torkil Nersund i Helgeland Kraft.

juni 2014_DSC_8130