DJI00633

Tosenprosjektene

Helgeland Kraft bygger fem småkraftverk i løpet av de neste fire årene i Tosbotn. Disse kraftverkene vil bli viktige bidragsytere for produksjon av ny fornybar energi.

Bygging av Tosenprosjektet startet i mai 2014. Anleggsarbeidet på de fem kraftverkene vil pågå i fire år og vil i gjennomsnitt sysselsette 70 personer. Det er det islandske entrepenørfirmaet Istak som bygger anleggene.

Kraftverkene vil få en produksjon på ca. 130 GWh noe som tilsvarer forbruket til ca. 6500 husstander. Anlegget vil gi skatteinntekter til stat, fylke og kommune og på sikt økt utbytte til våre eiere. Bygningene har allerede fått både lokal, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for sin spektakulære utforming. Det er omtalt på flere av verdens største nettsteder for moderne arkitektur. Det er kombinasjonen av anleggets utforming og vår mektige natur som trekkes frem i internasjonale medier.

Tosbotnanleggene skal vi vise frem moderne og miljøtilpasset kraftproduksjon.

Oversikt over anleggene

Trykk på kraftstasjonene på kartet for å se hvordan de kommer til å se ut.

Vakker vannkraft

Anleggene vil representere moderne vannkraft og vil påvirke naturen i så liten grad som mulig. Et av anleggene vil bli trukket inn i fjellet. De øvrige byggene består av materialer som er vedlikeholdsfrie, miljøvennlige og av god kvalitet. Utformingen skal speile de flotte omgivelsen som er i det området de blir etablert. Vi har også satt oss som mål at byggene skal være spennende og spektakulære. Vannkraftanleggene blir attraksjoner og naturlige turmål.

Utbyggingen vil også være viktig for næringslivet i lokalsamfunnet her. Strømtilførselen til jordbruket og hjørnesteinsbedriften Marin Harvest blir mer stabil. Vannføringen til Marin Harvest sine anlegg vil også bli mer jevn, noe som gir muligheter for utvidelse av anleggene.