Vei inn Tosdalen

2,3 kilometer vei skal bygges og justeres opp inn til Tosdalen kraftverk. Denne kraftstasjonen blir liggende inne i fjell. Ned til stasjonen skal det legges 1200 meter med tunnel fra Storfjelltjøna.